home      artist      info

September 2010

Henrique van PuttenTextiele beelden

Henrique van Putten maakt beelden, meestal in textiel, tekeningen en animaties. Ook werkt zij aan sculpturen in de openbare ruimte. Kenmerkend voor het werk is het verhalende, associatieve karakter en de opbouw uit figuratieve kleurrijke beeldelementen. Dier- en mensfiguren staan hierin centraal. Zij tekent graag en begint bewust hier mee om een beeld te ontwikkelen. Voor haar is het van essentieel belang dat zij het werk opbouwt en doorwerkt. Zij hecht daar waarde aan omdat deze manier van werken passend is gebleken bij de thematiek die haar fascineert. Het maken verweeft zich met ideeën en tijd helpt om een idee in alle volheid te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Haar inspiratie haalt zij uit haar geloof in God. In haar werk beschrijft zij God als bron van hoop, liefde en leven en toont de manier hoe zij daar als mens mee probeert om te gaan. In haar pogingen zich tot God te verhouden staat het menselijk tekort, ‘La condition humaine’, centraal: de mens is een beperkt wezen en wordt voornamelijk gedefinieerd door zijn of haar tekorten. De verschillende werken tonen verschillende aspecten van tekort: angst voor elkaar, de onmogelijkheid samen te zijn, de dood, eenzaamheid, met als gevolg machteloosheid. Hierdoor ontstaat er ambivalentie. De gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen.
In het maken van de werken vertaalt zij deze ideeën naar fabels. Zij voert dieren of fantasiecreaties op die uitdrukking geven aan menselijke driften of hebbelijkheden. Het gebruik van deze dieren of fabelwezens geeft de oorspronkelijke zedenles iets vertederends en dragelijks. Het werk zou zo ook de functie hebben van een klassiek drama: het toont de mens zichzelf in een spiegel, die de vorm heeft van de door haar gemaakte werken. Deze spiegel zou kunnen werken als loutering en uiteindelijk als troost.

Henrique van Putten
Roemer Visscherstraat 23
2802 NB Gouda
0182 670878 / 06 12558206
Atelier: Spinnerijpad 3 Gouda

http://www.henriquevanputten.nl
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

< back


copyright © 2019 ArtUnit    |    Smedestraat 9, 2011 RE, Haarlem, The Netherlands    |       |    mailinglist